Miroslav Horníček

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte.

Posláno 0x | Poslat

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si tu látku.

Posláno 0x | Poslat

Básník neumírám svým tělem, ale nezájmem čtenářů.

Posláno 0x | Poslat

Štěstí je důvěra v lidi.

Posláno 0x | Poslat

Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své.

Posláno 7x | Poslat

Umlčování nepatří do výzbroje chytrých, protože umlčováním druhého přestává být chytrý chytrým. Hloupý nemá být umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná.

Posláno 0x | Poslat

Nic na světě není pro všechny, všecko je jenom pro někoho a hlavně že pro každého je tu něco.

Posláno 1x | Poslat

Člověk který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.

Posláno 4x | Poslat

Člověk píše to, co cítí, a ne to, co od něj druzí chtějí.

Posláno 0x | Poslat

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí.

Posláno 0x | Poslat

Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti.

Posláno 1x | Poslat

Domov je dílo, překrásné stejně jako přetěžké. A každodenní.

Posláno 2x | Poslat

Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů.

Posláno 0x | Poslat

Žena vyvažuje muže.

Posláno 1x | Poslat

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost.

Posláno 2x | Poslat

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání.

Posláno 0x | Poslat

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová.

Posláno 0x | Poslat

Tolerance se získává tak jako humor, teprve zráním a věkem.

Posláno 0x | Poslat

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo.

Posláno 0x | Poslat

Uvidíte-li muže, který při pohledu do dálky mhouří oči, můžete bezpečně prohlásit, že je krátkozraký. Vidíte-li ženu, která činí totéž, nemůžete vědět, zda je krátkozraká, či zda se jí mhouření očí zalíbilo v popisu Anny Kareniny.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 29

Autoři