Erich Fromm

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.

Posláno 1x | Poslat

Smrt je v životě opravdu jistotou.

Posláno 1x | Poslat

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne.

Posláno 0x | Poslat

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost.

Posláno 0x | Poslat

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.

Posláno 3x | Poslat

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.

Posláno 1x | Poslat

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.

Posláno 0x | Poslat

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.

Posláno 0x | Poslat

Člověk existuje ve tvaru stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti.

Posláno 0x | Poslat

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje.

Posláno 0x | Poslat

Sobeckost a sebeláska zdaleka nejsou totéž, naopak jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve skutečnosti se nenávidí.

Posláno 2x | Poslat

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.

Posláno 1x | Poslat

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska.

Posláno 1x | Poslat

Láska je především dávat, ne přijímat.

Posláno 2x | Poslat

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech.

Posláno 2x | Poslat

Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí.

Posláno 0x | Poslat

Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.

Posláno 0x | Poslat

Dávat je největší výraz moci.

Posláno 0x | Poslat

Milovat je osobní zážitek, který může každý mít sám ze sebe.

Posláno 0x | Poslat

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 21

Autoři