Démokritos

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.

Posláno 3x | Poslat

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Posláno 1x | Poslat

Snášet dobře chudobu, svědčí o rozumnosti.

Posláno 0x | Poslat

Být ovládán ženou je nejlepším násilím na muži.

Posláno 4x | Poslat

Stejné smýšlení plodí přátelství.

Posláno 3x | Poslat

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

Posláno 0x | Poslat

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

Posláno 0x | Poslat

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu.

Posláno 0x | Poslat

Ke štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji.

Posláno 0x | Poslat

Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.

Posláno 0x | Poslat

Štěstí i neštěstí je věcí duše.

Posláno 2x | Poslat

Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.

Posláno 0x | Poslat

Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

Posláno 1x | Poslat

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru.

Posláno 0x | Poslat

Žijte bez slavností - dlouhá cesta bez hospod.

Posláno 0x | Poslat

Ustavičná práce se usnadňuje návykem.

Posláno 0x | Poslat

Chválit za krásné činy je krásné, ale chválit za špatné činy je dílem podvodníka a lháře.

Posláno 0x | Poslat

Velmi ubližují nerozumným ti, kteří je chválí.

Posláno 0x | Poslat

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý.

Posláno 3x | Poslat

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 37

Autoři