Josef Čapek

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo.

Posláno 4x | Poslat

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku.

Posláno 0x | Poslat

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální.

Posláno 0x | Poslat

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami.

Posláno 0x | Poslat

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě.

Posláno 0x | Poslat

Radost z malých věcí, láska k malým věcem. - Ale ať dovedeš milovat také ty veliké! Malé věci bez měřítka zadního plánu velikosti nemají než všední, nicotný a hlavně lhostejný rozměr.

Posláno 0x | Poslat

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude!

Posláno 0x | Poslat

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.

Posláno 4x | Poslat

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově.

Posláno 1x | Poslat

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití.

Posláno 0x | Poslat

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež.

Posláno 1x | Poslat

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec.

Posláno 0x | Poslat

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení.

Posláno 0x | Poslat

Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění.

Posláno 0x | Poslat

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce.

Posláno 0x | Poslat

Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.

Posláno 0x | Poslat

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti.

Posláno 1x | Poslat

Úspěch se shání u platícího publika.

Posláno 0x | Poslat

Jsou vítězství, která jsou hanbou.

Posláno 1x | Poslat

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí.

Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4

Zobrazeny citáty 41 až 60 z celkového počtu 62