Josef Čapek

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým.

Posláno 0x | Poslat

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu.

Posláno 0x | Poslat

Nenapadá mi tvářit se, že jsem na tomto světě nezískal mnohonásob více zlých než pěkných a dobrých zkušeností - tím vroucněji držím na ty dobré!

Posláno 0x | Poslat

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život.

Posláno 0x | Poslat

Životní statečností je vážit si života i těžkého.

Posláno 1x | Poslat

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem.

Posláno 0x | Poslat

Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých.

Posláno 0x | Poslat

Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé.

Posláno 0x | Poslat

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic.

Posláno 1x | Poslat

Člověk, umíraje, je mezi živoucími sám. Je vůbec o mnoho sám.

Posláno 0x | Poslat

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí.

Posláno 0x | Poslat

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

Posláno 0x | Poslat

Svět není jeviště, svět je děloha.

Posláno 1x | Poslat

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků.

Posláno 1x | Poslat

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva.

Posláno 0x | Poslat

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností.

Posláno 2x | Poslat

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa.

Posláno 1x | Poslat

Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano.

Posláno 0x | Poslat

Život se nepíše, život se žije.

Posláno 1x | Poslat

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný.

Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4

Zobrazeny citáty 21 až 40 z celkového počtu 62