Josef Čapek

Ženy mají větší schopnost litovat hříchu, a tudíž i větší schopnost k hříchu samotnému.

Posláno 5x | Poslat

Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.

Posláno 6x | Poslat

Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená.

Posláno 0x | Poslat

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš.

Posláno 0x | Poslat

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí.

Posláno 2x | Poslat

Neodpovědnost a brutalita vybavená mocí, také to jsou dějiny.

Posláno 0x | Poslat

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější.

Posláno 0x | Poslat

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil.

Posláno 0x | Poslat

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil?

Posláno 9x | Poslat

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!

Posláno 3x | Poslat

Život spíše zakoušíme, než poznáváme.

Posláno 1x | Poslat

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov?

Posláno 1x | Poslat

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme.

Posláno 0x | Poslat

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška.

Posláno 0x | Poslat

Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.

Posláno 1x | Poslat

Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení.

Posláno 1x | Poslat

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.

Posláno 1x | Poslat

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti.

Posláno 1x | Poslat

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky, tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika.

Posláno 2x | Poslat

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je.

Posláno 3x | Poslat

Následující >>

1 2 3 4

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 62