Marcus Tullius Cicero

Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.

Posláno 0x | Poslat

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

Posláno 3x | Poslat

Hloupost neosvobozuje od myšlení.

Posláno 1x | Poslat

Pamět slábne, pokud ji necvičíš.

Posláno 1x | Poslat

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.

Posláno 1x | Poslat

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe.

Posláno 0x | Poslat

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.

Posláno 4x | Poslat

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.

Posláno 0x | Poslat

Těžko vypovědět, kolik náklonnosti si člověk získá u moudrých vlídností a přívětivostí v hovoru.

Posláno 0x | Poslat

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.

Posláno 0x | Poslat

Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.

Posláno 3x | Poslat

Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.

Posláno 1x | Poslat

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.

Posláno 0x | Poslat

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání.

Posláno 0x | Poslat

Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.

Posláno 0x | Poslat

Příliš se zabývat vlastními nehodami není utrpení, ale sebeláska.

Posláno 0x | Poslat

Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.

Posláno 1x | Poslat

Nenávist je zastaralý hněv.

Posláno 0x | Poslat

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let.

Posláno 0x | Poslat

Nenávist způsobenou správným jednáním jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.

Posláno 1x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4 5

Zobrazeny citáty 61 až 80 z celkového počtu 98

Autoři