Pearl Bucková

Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky.

Posláno 3x | Poslat

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.

Posláno 0x | Poslat

Mezi mužem a ženou neexistuje povinnost, je jenom láska - anebo to naopak není láska.

Posláno 0x | Poslat

Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny.

Posláno 3x | Poslat

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody.

Posláno 1x | Poslat

Srdce je záclona, jež lidem často zaclání ve výhledu.

Posláno 0x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 6 z celkového počtu 6

Autoři