Jean de la Bruyére

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly.

Posláno 2x | Poslat

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost.

Posláno 1x | Poslat

Lékaři nechají člověka umřít, šarlatáni ho zabíjejí.

Posláno 0x | Poslat

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády.

Posláno 5x | Poslat

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl očekávat.

Posláno 1x | Poslat

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování.

Posláno 0x | Poslat

Je to bída, nemá-li člověk dost ducha, aby dobře mluvil, ani dost soudnosti, aby mlčel.

Posláno 0x | Poslat

Tupec - to je hlupák, který neotevře ústa. V tamto smyslu je třeba dát mu přednost před žvanivým hlupákem.

Posláno 0x | Poslat

Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

Posláno 2x | Poslat

Chválu zaslouží jedni, že píší dobře, a druzí, že nepíší vůbec.

Posláno 0x | Poslat

Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných.

Posláno 1x | Poslat

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství.

Posláno 1x | Poslat

Ženy zacházejí v lásce dále než většina mužů, muži je předčí v přátelství.

Posláno 0x | Poslat

Vzdělaná žena je jako vzácná zbraň, která je sice umělecky cizelována a obdivuhodně vybroušena, ale ve válce a za lovu není k ničemu.

Posláno 0x | Poslat

Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich poslední dny nesnesitelné.

Posláno 0x | Poslat

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila.

Posláno 0x | Poslat

Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.

Posláno 0x | Poslat

Láska a přátelství se vylučují.

Posláno 2x | Poslat

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky.

Posláno 1x | Poslat

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.

Posláno 1x | Poslat

Následující >>

1 2 3

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 56

Autoři