Francis Bacon

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.

Posláno 2x | Poslat

Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.

Posláno 2x | Poslat

Chování si lidé navzájem předávají jako choroby.

Posláno 0x | Poslat

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.

Posláno 0x | Poslat

Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.

Posláno 1x | Poslat

Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

Posláno 0x | Poslat

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne."

Posláno 0x | Poslat

Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.

Posláno 0x | Poslat

Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.

Posláno 0x | Poslat

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

Posláno 1x | Poslat

Přátelství násobí radost a dělí žalost.

Posláno 8x | Poslat

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Posláno 16x | Poslat

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem.

Posláno 0x | Poslat

Přátelé, říká se, jsou zloději času.

Posláno 1x | Poslat

Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.

Posláno 1x | Poslat

Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věcí, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.

Posláno 0x | Poslat

Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.

Posláno 0x | Poslat

Mlčení - ctnost hlupáků.

Posláno 0x | Poslat

Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek, a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám.

Posláno 2x | Poslat

Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.

Posláno 7x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 37

Autoři