Ambrose Bierce

Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu.

Posláno 0x | Poslat

Diplomacie - vlastenecké umění lhát za vlast.

Posláno 1x | Poslat

Housle jsou nástroj k týrání lidských uší tím způsobem, že třeme koňským ohonem o ovčí střeva.

Posláno 4x | Poslat

Kritik - člověk, který se vychloubá tím, že je nesnadné ho uspokojit, protože nikdo se ho uspokojit nesnaží.

Posláno 0x | Poslat

Přehánění je u notorického lháře maximální přiblížení se pravdě.

Posláno 0x | Poslat

Malířství - umění chránit plochy proti povětří a vystavovat je kritikům.

Posláno 0x | Poslat

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi.

Posláno 0x | Poslat

Ženská móda byla vždy nejnákladnější obalovou technikou.

Posláno 0x | Poslat

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem.

Posláno 0x | Poslat

Optimista je zastánce učení, že černé je bílé.

Posláno 1x | Poslat

Pesimismus je filosofie, k níž člověka přivádí pohled na skličující početní převahu optimistů s jejich děsivou nadějí a ohyzdným úsměvem.

Posláno 5x | Poslat

Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná toliko smrtí.

Posláno 4x | Poslat

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme.

Posláno 1x | Poslat

Bacchus: šikovný bůh, kterého si vymysleli staří Řekové k ospravedlnění opilství.

Posláno 0x | Poslat

Opozice je skupina, která zabraňuje vládě, aby nepropadla vražednému šílenství, tím, že ochromuje její činnost.

Posláno 0x | Poslat

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.

Posláno 1x | Poslat

President je vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeoberně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta.

Posláno 0x | Poslat

Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám.

Posláno 0x | Poslat

Pomlouvat: ve zlobě připisovat druhému činy, jichž dosud neměl příležitost nebo pokušení se dopustit.

Posláno 2x | Poslat

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2 3

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 45

Autoři