Aristotelés

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

Posláno 5x | Poslat

Člověk je tvor společenský.

Posláno 0x | Poslat

Velká láska je již téměř bezpohlavní.

Posláno 0x | Poslat

Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

Posláno 0x | Poslat

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.

Posláno 0x | Poslat

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít.

Posláno 3x | Poslat

Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.

Posláno 0x | Poslat

Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči správné osobě, ve správný čas, pro správný účel a do správné míry - to není v moci každého a to snadné není.

Posláno 3x | Poslat

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí.

Posláno 1x | Poslat

Člověk od přírody baží po vzdělání.

Posláno 1x | Poslat

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení.

Posláno 0x | Poslat

Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.

Posláno 0x | Poslat

Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví.

Posláno 2x | Poslat

<< Předchozí

1 2

Zobrazeny citáty 21 až 33 z celkového počtu 33

Autoři