Aristotelés

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž.

Posláno 0x | Poslat

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

Posláno 10x | Poslat

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.

Posláno 5x | Poslat

Přítel všech - přítel nikoho.

Posláno 2x | Poslat

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

Posláno 8x | Poslat

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Posláno 2x | Poslat

Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

Posláno 3x | Poslat

Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.

Posláno 2x | Poslat

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně.

Posláno 2x | Poslat

Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.

Posláno 3x | Poslat

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.

Posláno 1x | Poslat

Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

Posláno 0x | Poslat

Naděje je sen bdícího.

Posláno 4x | Poslat

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Posláno 12x | Poslat

Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč.

Posláno 2x | Poslat

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší.

Posláno 0x | Poslat

Předpokládejme, že vědění patří ke krásným a cenným věcem.

Posláno 0x | Poslat

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

Posláno 6x | Poslat

Po souloži je každý tvor smutný.

Posláno 2x | Poslat

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 33

Autoři